Welkom

Welkom op mijn website. Ik ben in juli 2011 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde op de TU Delft. Op deze plek verzamel ik alle projecten die mij de afgelopen jaren hebben bezig gehouden.

Het meest recente project is mijn afstudeeropdracht. In hartje Rotterdam was een locatie aangewezen om een publiek gebouw te ontwerpen. Na een intensief onderzoek met twee mede studenten naar de intensiteit in het gebruik van de open ruimte in het centrum van de havenstad werd het idee om een cultuurcentrum te realiseren geboren. Het centrum voor muziek, theater en dans werd mijn verantwoordelijkheid. Gekoppeld aan een monument van Leo de Jonge, de kweekschool, ontstond het idee om het ‘oneindige’ bestaan van een gebouw te benadrukken. Een gebouw kan immers ook meegroeien of -krimpen, naar gelang de wensen die er zijn. Zo verdeelde ik het gebouw in formele en informele aspecten. Het resultaat is een gebouw, opgezet volgens het gebruikte grid van Leo de Jonge, met een doorlopende route die alle verschillende ruimten met elkaar verbindt. Het gebouw is transparant: dans en muziekstudio’s, de open foyer en de vrij toegankelijke oefenvloer staan zo allemaal met elkaar in contact. Meer informatie over dit project vind je onder het kopje Architectuur.

De foto’s in de banner zijn van de Architectuur Biënnale 2010 in Venetië met als thema People meet in Architecture.